Skip to main content

Bezpartyjni dla Powiatu Wrocławskiego

Jesteśmy zgrupowaniem bezpartyjnych liderów, z sercem dla Powiatu Wrocławskiego.

Jako niezależni i bezpartyjni samorządowcy, mieszkańcy Powiatu Wrocławskiego stworzyliśmy 10 lat temu komitet, którego ideą jest budowanie wspólnoty wolnej od partii politycznych, niezależnej i solidarnej. Dla nas najważniejsze jest dobro społeczności lokalnej, a nie interes partyjny. Nasz program opiera się na konkretnych działaniach, które poprawią jakość życia mieszkańców.

Nasze motto to praca na rzecz rozwoju naszego powiatu. Mieszkaniec dla nas jest najważniejszy.

“Przede wszystkim jesteśmy otwarci na pomysły i sugestie mieszkańców. Prowadzimy urząd otwarty i transparentny. Chcemy wspólnie z Gminami Powiatu Wrocławskiego poprawiać bezpieczeństwo na drogach poprzez budowę chodników”

Nasze sukcesy:

 • Poprawiliśmy infrastrukturę drogową,
 • Przebudowalismy kilkadziesiąt kilometrów dróg powiatowych
 • Stworzyliśmy Warsztaty terapii zajęciowej w gm. Długołęka
 • Uruchomiliśmy zamiejscowe punkty rejestracji pojazdów
 • Stworzyliśmy nowe programy wspierające działania mieszkańców :
  • wymiana kopciuchów
  • mała retencja i zbieranie deszczówki
  • dofinansowania dla spółek wodnyc
 • Dofinansowaliśmy wiele imprez kulturalnych oraz wspieraliśmy działania NGOsów

Nasi liderzy na listach do Rady Powiatu

Nasze postulaty

Gospodarka i przedsiębiorczość

Budowa i modernizacja dróg powiatowych, ⁠organizacja powiatowego transportu zbiorowego, ⁠wspieranie lokalnych firm, ⁠urząd blisko mieszkańców

Oświata i Turystyka w powiecie

Rozwój placówek oświatowych, rozwój ośrodka sportów wodnych w Borzygniewie, ⁠stworzenie ośrodka rowerowego w Sobótce, nowe ścieżki rowerowe przy drogach powiatowych

Pomoc społeczna

Warsztaty terapii zajęciowej w każdej gminie, ⁠budowa filii PCUS w Długołęce, ⁠zwiększenie pomocy osobom z niepełnosprawnościami, ⁠domy opieki i dzienne kluby seniora, rozwój usług poradni psychologiczno-pedagogicznej

Zmieniaj z nami
Powiat Wrocławski

Chcemy być bliżej Ciebie i twoich potrzeb. Chcemy, aby nasze działania były oparte na Twoich rzeczywistych potrzebach. Podziel się z nami swoimi pomysłami! Razem możemy osiągnąć więcej!