Skip to main content

Edward Skiba

Radny Powiatu Wrocławskiego

Zobacz moją drużynę

O mnie

Wykształcenie wyższe, absolwent Wyższej Szkoły Handlowej we Wrocławiu, kierunek Europeistyka, wydział Menadżersko-Ekonomiczny, specjalność – Administracja europejska, oraz Studiów Drugiego Stopnia na kierunku Zarządzania i marketingu politycznego w samorządzie.

– Żona Anna, nauczyciel w Szkole Podstawowej w Świętej Katarzynie, dwoje dorosłych dzieci – Kamila i Jacek. Prowadzi gospodarstwo ogrodnicze.

Doświadczenie w działalności społecznej i samorządowej zdobyte na różnych szczeblach w wielu organizacjach i instytucjach państwowych:

 • Sołtys Smardzowa (od 2003-2015)
 • Radny powiatu wrocławskiego (od 2010-2014)
 • członek Komisji Rewizyjnej,
 • do grudnia 2013 roku Przewodniczący Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska.
 • Radny Rady Powiatowej Dolnośląskiej Izby Rolniczej – powiat wrocławski (od 2006 do chwili obecnej)
 • Ławnik i Kurator Sądu Rodzinnego
 • Członek Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
 • Członek Towarzystwa Miłośników Kultury Kresowej.

Nagrody i wyróźnienia:

 • „Sołtys Roku 2004” – Ogólnopolski konkurs pod patronatem Marszałka Senatu
 • „Zasłużony dla Rolnictwa” – medal od Ministra Rolnictwa
 • „Srebrny Pierścień Tysiąclecia Archidiecezji Wrocławskiej” od Kardynała Henryka Gulbinowicza.
 • Listy gratulacyjne od najwyższych władz państwowych, samorządowych i kościelnych (między innymi: Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego, Marszałka Sejmu, Ministra Spraw Wewnętrznych, Wojewody Dolnośląskiego i od Jego Eminencji Kardynała Henryka Gulbinowicza).

Efekty działalności:

Jako radny powiatowy przyczynił się do wykonania wielu inwestycji w swojej Gminie Siechnice. Walczył o remonty dróg i chodników, między innymi w Żernikach Wrocławskich, Świętej Katarzynie, Iwinach, nakładek asfaltowych pomiędzy tymi miejscowościami – ok. 7 km dróg. Inicjował spotkania Rad Osiedlowych i sołtysów z władzami starostwa. Organizował spotkania rolników z przedstawicielami instytucji i agencji działających na rzecz rolnictwa (ARR, AMiRR, ANR, KRUS – konkursy wiedzy z BHP w rolnictwie).

Jego pasją jest kultywowanie pamięci o Kresach Wschodnich. W rodzinnym Smardzowie z jego inicjatywy odsłonięto obelisk z pamiątkową tablicą poświęconą pamięci dawnych mieszkańców Barysza na Podolu, przybyłych wbrew swej woli na ziemie dolnośląskie. Smardzów jest jedyną wsią w Polsce, która ma swoje symbole, nawiązujące także do korzeni kresowych. Polowe Msze Święte koncelebrowane  przez takich znamienitych gości jak: Kardynał Henryk Gulbinowicz, czy ksiądz Tadeusz Isakowicz-Zaleski, zawsze cieszyły się wielkim zainteresowaniem, zarówno starszym, jak i młodszym pokoleniem.

Reprezentowanie powiatu wrocławskiego na najwyższym szczeblu:

Anna Szutowicz

NR 2 na liście

Michał Majka

NR 3 na liście

Maria Fiałkowska

NR 4 na liście

Jacek Jankowski

NR 5 na liście

Bogdan Partyka

NR 7 na liście

Kamila Ordijewicz

NR 8 na liście