Wyniki otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2022 roku

Wszystkie złożone do wydziału Edukacji Kultury i Sportu wnioski najpierw przeszły dokładną analizę przez pracowników wydziału a następnie do ich analizy przystąpiła specjalna komisja. W owej komisji mieliśmy przedstawiciela naszego klubu – Bartosza Huzarskiego który jest przewodniczącym Komisji Edukacji Kultury i Sportu oraz Zdrowia i Pomocy Społecznej. 17 lutego komisji rozpatrzyła wszystkie wnioski oraz przygotowała swoje propozycje które dzień później rozpatrzył zarząd PW.

Andrzej Szawan v-ce Starosta PW oraz Dariusz Jedynak to członkowie naszego klubu zasiadający w zarządzie.

Zarząd ostatecznie przyznał :
w zakresie edukacji, oświaty i wychowania  14 900 zł – dla 3 wnioskodawców
w zakresie kultury i sztuki 140 000 zł dla 12 wnioskodawców
w zakresie kultury fizycznej 127 991 zł dla 16 wnioskodawców

Dokładnie w wynikami można zapoznać się pod linkami:

– Kultura fizyczna https://powiatwroclawski.bip.net.pl/?a=1689

– Kultura i sztuka https://powiatwroclawski.bip.net.pl/?a=1690

– Edukacja, oświata i wychowanie https://powiatwroclawski.bip.net.pl/?a=1691