W obliczu złamania prawa międzynarodowego i agresji zbrojnej Federacji Rosyjskiej na niepodległą i suwerenną Ukrainę, która rozpoczęła się w dniu 24 lutego 2022 r., Rada Powiatu Wrocławskiego, działając w imieniu społeczności Powiatu Wrocławskiego zaniepokojonej i oburzonej tym faktem, wyraża stanowcze potępienie rosyjskiej agresji i solidarność ze wszystkimi niewinnymi ofiarami konfliktu.
Naruszenie integralności terytorialnej Ukrainy uznajemy jako niemożliwe do zaakceptowania, tragiczne wydarzenie, szczególnie, gdy codziennie giną ludzie, w tym osoby cywilne.
Władze Powiatu Wrocławskiego stoją na stanowisku, że atak na Ukrainę stanowi również zagrożenie bezpieczeństwa państw sąsiadujących, w tym członków Unii Europejskiej i NATO. Jest to atak na demokratyczny porządek prawny i system wartości, oparty na poszanowaniu suwerenności i niepodległości innych państw, ich prawa do bezpieczeństwa, pokoju i samostanowienia.
Pragniemy pokojowego współistnienia i współpracy z narodem rosyjskim. Wzywamy władze Federacji Rosyjskiej do natychmiastowego zaprzestania agresji. Apelujemy do wszystkich Państw mogących wpływać na postępowanie agresora o pokojowy dialog i niezwłoczne zażegnanie konfliktu.
Solidaryzujemy się z Narodem Ukraińskim w jego niezłomnej walce w obronie wolności i demokratycznych wartości. Jednocześnie, wobec zaistniałej sytuacji, Rada i Zarząd Powiatu Wrocławskiego, w imieniu całej społeczności lokalnej Powiatu Wrocławskiego, deklarują gotowość do udzielenia wszelkiej pomocy, zarówno na miejscu, jak też przez kierowanie pomocy na i za granicę polsko-ukraińską. Wyrażamy również zdecydowaną solidarność z Ukrainkami i Ukraińcami, którzy mieszkają w Polsce. Chcemy Was zapewnić, że nasz powiat będzie bezpiecznym schronieniem dla Waszych rodaków.
Ukraino, jesteśmy z Tobą. Niech zwycięży mądrość i pokój!