22 posiedzenie Komisji Edukacji Kultury i Sportu oraz Zdrowia i Pomocy Społecznej.

11 punktów w porządku posiedzenia i ponad 3:40 min obrad. Zaczęliśmy od prezentacji bardzo obszernego dokumentu – Programu działań Powiatu Wrocławskiego w zakresie promocji i ochrony zdrowia na lata 2021- 2025. Dokument przygotowany przez zespół delegowany ze strony Starostwa Powiatowego pod przewodnictwem Pani Dyrektor Wydz. Promocji i Wsparcia Społecznego Edyty Ostrowskiej oraz Doktora nauk o zdrowiu, pracownika Uniwersytetu Medycznego w Warszawie Pana Jacka Borowicza. W zespole tym znalazł się również Radny naszego klubu – Dariusz Jedynak.  Dokument bardzo ważny gdyż jest on podstawą do wdrożenia daleko idących działań Starostwa Powiatowego w ochronie zdrowia.

Następnie wysłuchaliśmy propozycji i założeń budżetowych na 2022 rok w zakresie: Edukacji, Kultury i Sportu oraz Pomocy Społecznej i Wsparcia Rodziny.  Projekt tej uchwały został przyjęty pozytywnie.

Oprócz tego członkowie Komisji zaakceptowali przedstawiony rozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych działających na terenie PW.

Pani Dyrektor Wydz. Edukacji, Kultury i Sportu Starostwa przedstawiła członkom komisji:
– ofertę edukacyjną szkół ponadpodstawowych prowadzonych przez Powiat Wrocławski
– wsparcie uzdolnionej młodzieży poprzez program stypendialny Rady Powiatu Wrocławskiego w 2021r.
– Wsparcie młodzieży szkół ponadpodstawowych na terenie powiatu w ramach Powiatowego Programu Wspierania Uczniów Osiągających Wysokie Wyniki w Nauce w 2021r.
– Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2020/2021.

Na sam koniec komisja przyjęła plan pracy na 2022r.