Nowe Liceum Ogólnokształcące na terenie Powiatu Wrocławskiego

W dniu 14 grudnia 2021roku przeszedł pozytywnie przez obrady Komisji Edukacji Kultury i Sportu oraz Zdrowia i Pomocy Społecznej, której przewodniczącym jest członek naszego klubu Bartosz Huzarski, projekt w sprawie  założenia Liceum Ogólnokształcącego i włączenia go do Powiatowego Zespołu Szkół Nr 1 w Krzyżowicach.

Jest to kolejny niezwykle istotny punkt naszego programu wyborczego:
– Rozwój Szkoły w Krzyżowicach.

Formalnością będzie przyjcie tej uchwały przez Radę Powiatu Wrocławskiego na najbliższej sesji, gdyż wszyscy członkowie komisji pozytywnie zatwierdzili przedstawiony projekt uchwały.

Bardzo dziękujemy za trud i ogrom pracy włożonej przez Panią Dyrektor wydziału Edukacji Kultury i Sportu PW – Agnieszkę Kosztyło – Pałys oraz jej pracowników. Szkoła Powiatowa w Krzyżowicach to bardzo dobrze wyposażona i dofinansowana jednostka z internatem, gwarantuje wysoki poziom  nauczania na wielu kierunkach szkół branżowych. Dołożenie do oferty edukacyjnej Liceum Ogólnokształcącego przy tak licznych możliwościach zrobienia w szkole dodatkowego kursu lub szkolenia wydaje się jak najbardziej zasadne.  Położenie szkoły oraz jej najbliższe otoczenie, z dala od zgiełku wielkiego miasta w obecności przyrody oraz zwierząt (posiadamy tam swoją stadninę) również jest wielkim jej atutem.

Oprócz wyżej wspomnianego tematu członkowie komisji zostali zapoznani z:

– Systemem wsparcia psychologiczno – pedagogicznego mieszkańców  Powiatu  Wrocławskiego  realizowanego  przez  Powiatowy  Zespół Poradni Psychologiczno – Pedagogicznych we Wrocławiu.

– Koncepcją  funkcjonowania  i  rozwoju  Młodzieżowego  Ośrodka  Wychowawczego w Sobótce w związku ze zmianą osoby na stanowisku Dyrektora.

Pozytywnie przyjęto również projekt uchwały w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru  zabytków  lub  znajdujących  się  w  gminnej  ewidencji  zabytków. Pozwolimy sobie rozwinąć szerzej ten temat w kolejnym wpisie.