Podnoszenie atrakcyjności  PZS nr.3 w Sobótce cd.

Jak być może Państwo wiedzą spośród naszego Klubu Bezpartyjnych dla Powiatu mamy dwóch przedstawicieli w Zarządzie Powiatu Wrocławskiego. Wiąże się to z ogromem pracy i spotkań ale daje też możliwości wsłuchiwania się w głos kolegów radnych i szybkie oraz zdecydowane reakcje i działania.

Dzięki takiej współpracy w budżecie na rok 2021 Zarząd PW przeznaczył środki na siłownię zewnętrzną która urozmaici ofertę naszej szkoły. Mówimy tutaj oczywiście o zajęciach WF, ale i  na przerwach uczniowie mogą i powinni śmiało ruszyć mięśnie i aktywnie spędzać czas na świeżym powietrzu.

To był bardzo potrzebny element infrastruktury przyszkolnej która nie posiada własnego zaplecza sportowego. Szkoła korzysta wszak z infrastruktury Stadionu Sportowego w Sobótce oraz hali w SP1 nie mniej jednak wierzymy mocno, że to co mamy bardzo blisko również może się przydać.

Na koniec jeszcze troszkę historii:  Powiatowy Zespół Szkół nr.3 w Sobótce to szkoła z wieloletnią tradycją pięknie umiejscowiona na terenie Gminy Sobótka. Szkoła która powstała w 1994 roku umiejscowiona została w byłym ośrodku zdrowia z inicjatywy Rady Miejskiej Sobótki. Ówczesny burmistrz miasta Eugeniusz Cieleń dołożył wiele starań, aby budynek po byłym ośrodku zdrowia przystosować do potrzeb oświatowych. I chociaż przez pierwsze trzy miesiące zajęcia odbywały się w Szkole Podstawowej nr 1, to uroczystego otwarcia szkoły dokonano 5 września 1994 r. przy asyście kuratora oświaty we Wrocławiu Grażyny CupailaTomaszewskiej.