21 października  2018  roku  okaże  się  czy  do  samorządów  lokalnych  wybierzemy  lokalnych  działaczy.  Zastanawiające  jest  to,  czy  „magma”  polityczna  opanuje  życie  publiczne na szczeblu  gmin  i  powiatów. 

Nasz  komitet  tworzą  osoby  niezależne i  niepolityczne. 

Nie  mamy  nic  wspólnego   z  partiami  politycznymi. 

Walczymy  z  patologią  która,  jest  obecna  w  samorządach.  

Nie  zgadzamy  się    na   zadłużanie  samorządów.

Wspieramy  inwestycje  pro rozwojowe. 

Nie  walczymy  o  stołki !!!

Możesz  mieć  alternatywę,  wybierając KWW BEZPARTYJNI DLA POWIATU  wybierasz  najlepszych.