Do 15 Listopada 2021 do godziny 15:45 można składać wnioski o nagrody sportowe Zarządu Powiatu Wrocławskiego
Nowa forma docenienia zarówno sportowców jak i ich trenerów oraz osób które wyraźnie przyczyniają się do sportowego rozwoju naszego Powiatu ruszyła w tym roku. Zarząd Powiatu wrocławskiego w którym nasz klub jest reprezentowany przez v-ce Starostę Andrzeja Szawana oraz Radnego – Członka Zarządu  Dariusza Jedynaka zaakceptował przedłożony Regulaminu określającego zasady, tryb przyznawania i pozbawiania oraz rodzaje i wysokość nagród Zarządu Powiatu Wrocławskiego dla zawodników i trenerów za osiągnięcia w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym.
Projekt uchwały został jednogłośnie poparty przez wszystkich radnych.
Zachęcamy do składania wniosków.