Stanisław Dobrowolski – Obecnie  Burmistrz  Miasta i Gminy  Sobótka.  

Dwie  kadencje  Burmistrz  Miasta  i  Gminy  Sobótka,  Przedsiębiorca,  Społecznik,  Filantrop.

Wyróżniony  za  swoją  pracę  wieloma  nagrodami  Państwowymi  oraz  Kościelnymi.

Swoje  doświadczenie  zawodowe  oraz  samorządowe  chcę  wykorzystać  na  rzecz  mieszkańców  Powiatu  Wrocławskiego –  głównie  mieszkańców  Sobótki.

W  Radzie  Powiatu  Wrocławskiego  będę  walczył  o  poprawę  bezpieczeństwa  na  drogach  powiatowych. Zależy  mi  na  przebudowie  dróg  i  chodników.  Wspólnie  z  przyszłym  Burmistrzem  Gminy  będę  zabiegał  o  powstanie  na  terenie  naszego  miasta  Warsztatów  Terapii Zajęciowej  dla  osób  niepełnosprawnych  oraz  Dom  Pomocy  Społecznej.