Stanisław Dobrowolski   

Dwie  kadencje  Burmistrz  Miasta  i  Gminy  Sobótka,  Przedsiębiorca,  Społecznik,  Filantrop.

Wyróżniony  za  swoją  pracę  wieloma  nagrodami  Państwowymi  oraz  Kościelnymi.

Swoje  doświadczenie  zawodowe  oraz  samorządowe  chcę  wykorzystać  na  rzecz  mieszkańców  Powiatu  Wrocławskiego