Kowcz Natalia

Natalia  Kowcz Studentka bezpieczeństwa narodowego na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego. Od 2011 roku harcerka. Wieloletnia zastępowa, przyboczna, drużynowa 10 Ślężańskiej Drużyny Harcerek „Szlak” im. Danuty Siedzikówny ps. Inka. Instruktorka Związku Harcerstwa Rzeczpospolitej. Wiele razy wraz z drużyną współorganizowała wydarzenia o charakterze patriotycznym w Gminie Sobótka, m.in. obchody Narodowego Dnia … Czytaj dalej Kowcz Natalia