Kowcz Natalia

Natalia  Kowcz Absolwentka Liceum Ogólnokształcącego nr IX we Wrocławiu, obecnie studentka bezpieczeństwa narodowego na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego. Od 2011 roku harcerka. Wieloletnia zastępowa, przyboczna, drużynowa 10 Ślężańskiej Drużyny Harcerek „Szlak” im. Danuty Siedzikówny ps. Inka. Instruktorka Związku Harcerstwa Rzeczpospolitej. Wiele razy wraz z drużyną współorganizowała wydarzenia o charakterze … Czytaj dalej Kowcz Natalia