Natalia  Kowcz

Studentka bezpieczeństwa narodowego na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego.
Od 2011 roku harcerka. Wieloletnia zastępowa, przyboczna, drużynowa 10 Ślężańskiej Drużyny Harcerek „Szlak” im. Danuty Siedzikówny ps. Inka. Instruktorka Związku Harcerstwa Rzeczpospolitej.
Wiele razy wraz z drużyną współorganizowała wydarzenia o charakterze patriotycznym w Gminie Sobótka, m.in. obchody Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych, Bieg Niezłomnych w Sobótce.
Organizatorka i współorganizatorka gier terenowych i biegów na orientację, m.in. gry terenowej po Masywie Ślęży dla około 100 uczestników rekolekcji pod hasłem „Duchowa Siłownia”, „Dnia Harcerskiego” w szkole podstawowej nr 2 w Sobótce. Odpowiedzialna za służbę porządkową podczas diecezjalnych rekolekcji dla młodzieży „Nie bój się Ducha”.
Wiceprezes Zarządu Fundacji Harcerskiej Leśni, koordynatorka projektu „Nasze Święto” dotyczącego obchodów 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości skierowanego do mieszkańców miasta i gminy Sobótka.
Doświadczona we współpracy z organizacjami pozarządowymi.