Lilianna Dąbrowska lat 49 mieszkanka Kobierzyc ,wykształcenie średnie .

Na  co dzień  prowadzę działalność gospodarczą. Jestem  osobą  życzliwą, uśmiechniętą,  otwartą na ludzi.

Prowadzę aktywny tryb życia.

W  Radzie  Powiatu  Wrocławskiego  zamierzam  zająć  się  szeroko  pojętą  pomocą  dla  osób  niepełnosprawnych,  Chciałabym  zaktywizować  seniorów  poprzez  tworzenie  Gminnych  Świetlic  Seniora  w  każdej  Gminie  Powiatu  Wrocławskiego.

Z  poważaniem 

Lilianna  Dąbrowska