Z wykształcenia jestem technikiem. Prywatnie- miłośnikiem sportu i turystyki, jak również zapalonym społecznikiem. Od 1981 roku działam w Związku Młodzieży Wiejskiej „WICI”, byłem sekretarzem Zarządu Wojewódzkiego ZMW we Wrocławiu, założycielem Stowarzyszenia Sportowego TRAVEL BIKE. Byłem też Wiceprezesem Ochotniczych Straży Pożarnych w Świętej Katarzynie. Jako swój wieki sukces postrzegam fakt, że miałem okazję być jednym z reaktywatorów drużyny „SOKOŁA” Święta Katarzyna, drużyny, która jako jedyna z nielicznych drużyn wiejskich awansowała do II ligi.

 

Od zawsze leżały mi na sercu kwestie społeczne, nigdy nie brakowało mi energii do działania. Będąc Radnym w powiecie Wrocławskim, skupię swoją uwagę na ważnych kwestiach naszej Gminy- kondycji oraz bezpieczeństwie jej mieszkańców.