Witam Serdecznie,

Nazywam się Jacek Jankowski, mam wyższe wykształcenie, jestem absolwentem Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu na kierunku Zarządzanie przedsiębiorstwem. Mam 49 lat i jestem mieszkańcem Ozorzyc należących do gminy Siechnice. Rodzina jest dla mnie niezwykle ważna. Moją największą pasja są wnuki, od 3 lat jestem szczęśliwym dziadkiem.

Od 15 lat obejmuję kierownicze stanowiska w firmach o profilu produkcyjno – usługowo -handlowym. Aktualnie pracuję w Siechnicach. W mojej pracy zawodowej bardzo ważni są dla mnie współpracownicy i ich zadowolenie z wykonywanej pracy. Dzięki wprowadzonym przeze mnie systemom motywacji pracowniczej i zaangażowaniu całej kadry wspólnie odnieśliśmy wiele sukcesów.

Do kandydowania w wyborach samorządowych do rady powiatu wrocławskiego skłoniła mnie chęć czynnego uczestnictwa w rozwoju naszego regionu oraz motto „Tniemy Układy”. W trosce o przyszłość całej lokalnej społeczności, poprzez realizację celów programowych KWW Bezpartyjni dla Powiatu i udział w radzie powiatu, chciałbym realnie wpłynąć na jakoś życia naszych obywateli. Poprzez modernizację sieci dróg lokalnych, zaplanowanie i realizację nowych chodników i ścieżek rowerowych chcemy zwiększyć bezpieczeństwo w naszej gminie. Poprzez obniżenie zobowiązań z tytułu lokalnych podatków i opłat poprawić kondycję finansową naszej społeczności. Poprzez rozwój transportu zbiorowego, wsparcie lokalnych przedsiębiorców, rozwój nowoczesnych placówek opiekuńczo – wychowawczych typu żłobki i przedszkola oraz placówek szkolnych i ich infrastruktury zwiększyć atrakcyjność gminy i zdecydowanie poprawić standard życia mieszkańców.

Z poważaniem

Jacek Jankowski