Magdalena Józefa Brandys

Nazwisko rodowe Wojtaszewska

Lat 46

Mieszkanka Gminy Czernica

Z wykształcenia technik ekonomista

Pracowała w Banku PKO BP S.A.

Prowadziła własną działalność gospodarczą

Od roku 2006 Radna Gminy Czernica mandat z Ratowic

Zawsze bezpartyjna

Działaczka społeczna, organizatorka i koordynatorka wielu  działań w gminie Czernica. Przykłada dużą wagę do swoich obowiązków.

Mieszka od zawsze w Ratowicach wraz z rodziną, mężem Grzegorzem, synem Karolem i córką Marią.

Swoją działalność społeczną rozpoczęła w 2005 roku wraz z powstaniem stowarzyszenia non profit pn. Towarzystwo Przyjaciół Ratowic.  Będąc współzałożycielką i wiceprezesem TPR, z ramienia stowarzyszenia od wielu lat pozyskuje środki zewnętrzne dla lokalnej społeczności. Jest koordynatorem społecznym wielu zadań, autorką  i współautorką projektów realizowanych dla mieszkańców całej gminy, m. in. świetlicy z dostępem do internetu dla dzieci i dorosłych finansowanej z Fundacji Wspomagania Wsi, pełniącej również funkcję sali konferencyjno – szkoleniowej i wyposażonej poprzez dotację ze środków Województwa Dolnośląskiego. Dzięki temu zorganizowano wiele szkoleń, kursów i spotkań integracyjnych. Świetlica stanowiła centrum kultury i sportu dla lokalnej społeczności.

Tu właśnie realizowane były, w ramach zadań zleconych przez jednostki samorządu terytorialnego dotowane np. z UG Czernica, zajęcia: Tai – Chi, gimnastyki, zumby, nauki języków, florystyczne, szkoliły swój warsztat śpiewające „ Ratowiczanki”, tu powstała pierwsza płyta ludowego zespołu.

Zaangażowana w organizację Dnia Seniora, Paradę Świętego Marcina, wspierająca działalność Klubu Piłkarskiego ODRA Ratowice, Ratowickiego  Koła Gospodyń i Gospodarzy, członkini Rady Sołeckiej Sołectwa Ratowice,

     Magdalena Brandys dba również o zachowanie dziedzictwa kulturowego i promocje naszego regionu poprzez realizację zadania pn. „Wirtualny spacer po Ratowicach”, wydania pocztówek o Ratowicach, cyklicznie- ratowickiego kalendarza, wyjazdów rekreacyjnych w ramach projektu „Pocztówka z Dolnego Śląska”.

Aktywnie włącza się w działalność Szkoły Podstawowej w Ratowicach w zakresie organizacji zajęć pozalekcyjnych dla dzieci, takich jak karate, zajęcia teatralne, nauka tańca, nauka i doskonalenie pływania. Wspomagała początki działalności dziecięcej Orkiestry Trzech Króli.

 

Odznaczona Medalem Gminy Czernica za zaangażowanie w rozwój Szkoły Podstawowej w Ratowicach i wzbogacenie oferty zajęć edukacyjnych.

 

Duże zmiany zachodzące w Ratowicach w ostatnich latach jak budowa sieci gazowej, remont nawierzchni głównych dróg, remont z wyposażeniem świetlicy, budowa boiska przy szkole i zaufanie jakim obdarzyła ją społeczność lokalna sprawiły, że powierzono jej mandat Organu Stanowiącego Gminy Czernica, który sprawuje już trzecią kadencję.    

Poprzez 12 lat pracy w piętnastoosobowym zespole Radnych Gminy Czernica nabyła umiejętność szerszego postrzegania problemów, potrzeb i oczekiwań społecznych.

8 lat jako przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Czernica.

Współtworzyła Partnerstwo Lokalne Na Rzecz Rozwoju Gminy Czernica „Aktywni Razem”.

Należy do grupy liderów Odnowy Wsi Dolnośląskiej Sołectwa Ratowice.

 

Kluczową wartością jak mówi Radna Magdalena Brandys jest dobra  współpraca oraz przekonanie, że dobro dane – powraca.