Anna Ruchniewicz

Kamień gm.  Długołęka

Lat 45

Mama 3 cudownych dzieci.

W swoim życiu ponad 20 lat poświęciłam służbie dziecku pracując w ZHP. Wprowadzałam i realizowałam program dla osób niepełnosprawnych „Odkrywcy Nieznanego Świata”. Program wprowadzający nas w świat niepełnosprawności. Tworzyłam i realizowałam program „Bądź Gotów”. Program pokazujący wszelkie aspekty bezpieczeństwa dziecka w życiu codziennym. Tworzyłam programy o przeciwdziałaniu uzależnieniom. Byłam współautorem kilku ciekawych wydawnictw w zakresie ochrony zdrowia oraz kształcenia kadry.

Za swą prace dla dzieci otrzymałam Odznakę „Służba Dziecku”

Dziś staram się aktywnie pracować na rzecz mojej społeczności lokalnej, która boryka się z różnymi trudnościami. Coraz częściej widzę wykluczenie osób niepełnosprawnych, osób starszych z życia.
Przygotowywałam moje maluchy do pójścia do szkoły realizując własne nauczanie domowe. Przy tej okazji poznałam pracę poradni pedagogiczno psychologicznej oraz podjęłam się współpracy ze szkołą. Była to niezwykła przygoda.