Na sesji Rady Powiatu Wrocławskiego w dniu 23 marca przyznano pierwsze dotacje celowe  na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków.

224 000 zł dla pięciu wniosków.  

Parafia RzymskoKatolicka p.w. św. Filomeny
Prace restauratorsko-konserwatorskie zabytkowegowyposażenia wnętrza kościoła św. Filomeny w niechowicach,etap IV – ambona  – 36 000 zł

Parafia RzymskoKatolicka p.w. św. Michała Archanioła w Tyńcu nad Ślęzą
Konserwacja i restauracja instrumentu organowego z końcaXIX w., zbudowanego dla Kościoła Parafialnego p.w. św. Michała Archanioła w Tyńcu nad Ślęzą  – 50 000 zł

Parafia RzymskoKatolicka p.w. św. Józefa OblubieńcaNajświętszej Maryi Panny w Żórawinie
Renowacja elewacji manierystycznego kościoła św. Trójcy w Żórawinie etap II  –  50 000 zł

Parafia Rzymsko Katolicka p.w. św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Starym ZamkuRemont konserwatorski dachówkościoła p.w. św. Stanisława – Etap 3B – odtworzenie pokryciadachu wieży i nakrywy ścian wieży  –  50 000 zł

Parafia RzymskoKatolicka p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Sulistrowicach
Naprawa pokrycia dachowego na kościele na górze Ślęży38 000 zł

Link do pełnej informacji na temat rzeczonych dotacji https://powiatwroclawski.bip.net.pl/?c=563&fbclid=IwAR0fl3Qn0rz5HeJYLgRp8wAhMcSEzV6uyvrsBy4P7ShyT6u–wfXegzERwY