Najlepszy Wybór

21 października  2018  roku  okaże  się  czy  do  samorządów  lokalnych  wybierzemy  lokalnych  działaczy.  Zastanawiające  jest  to,  czy  „magma”  polityczna  opanuje  życie  publiczne na szczeblu  gmin  i  powiatów.  Nasz  komitet  tworzą  osoby  niezależne i  niepolityczne.  Nie  mamy  nic  wspólnego   z  partiami  politycznymi.  Walczymy  z  patologią  która,  jest  obecna  w  samorządach. …