Za mną członkami naszego klubu dość gorący okres spotkań w gronie komisji zakończony 21 sesją Rady Powiatu Wrocławskiego. Tego dnia w porządku obrad mieliśmy 22 punkty i głosowaliśmy szereg uchwał które wcześniej przeszły między innymi przez Komisję EKiS oraz ZiPS i Komisję Promocji.
Między innymi:
Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Oddziaływań Korekcyjno-Edukacyjnych dla Osób Stosujących Przemoc w Rodzinie na lata 2021 – 2026.
Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Profilaktycznego w Zakresie Promowania i Wdrażania Prawidłowych Metod Wychowawczych w Stosunku do Dzieci w Rodzinach Zagrożonych Przemocą w Rodzinie w Powiecie Wrocławskim na lata 2021 – 2026.
Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Powiecie Wrocławskim na lata 2021 -2026.
Projekt Uchwały Rady Powiatu Wrocławskiego w sprawie zmiany statutu Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Kątach Wrocławskich.
Oraz bardzo ciekawy i pro sportowy projekt uchwały nad którym pracowały Komisje Promocji oraz Edukacji Kultury i Sportu oraz Zdrowia i Pomocy Społecznej którym przewodzą odpowiednio Radni z naszego Klubu tj. Sławomir Hryniewicz oraz Bartosz Huzarski.

Projekt Uchwały Rady Powiatu Wrocławskiego w sprawie określenia zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości nagród Zarządu Powiatu Wrocławskiego dla zawodników i trenerów za osiągnięcia w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym oraz dla innych osób wyróżniających się osiągnięciami w działalności sportowej dla Powiatu Wrocławskiego.