Dotacje na zabytki

Na sesji Rady Powiatu Wrocławskiego w dniu 23 marca przyznano pierwsze dotacje celowe  na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków. 224 000 zł dla pięciu wniosków.   Parafia RzymskoKatolicka p.w. św. Filomeny Prace restauratorsko-konserwatorskie zabytkowegowyposażenia wnętrza kościoła św. …

Stanowisko Rady Powiatu Wrocławskiego w sprawie potępienia agresji Federacji Rosyjskiej na Ukrainę

W obliczu złamania prawa międzynarodowego i agresji zbrojnej Federacji Rosyjskiej na niepodległą i suwerenną Ukrainę, która rozpoczęła się w dniu 24 lutego 2022 r., Rada Powiatu Wrocławskiego, działając w imieniu społeczności Powiatu Wrocławskiego zaniepokojonej i oburzonej tym faktem, wyraża stanowcze potępienie rosyjskiej agresji i solidarność ze wszystkimi niewinnymi ofiarami konfliktu. …

Trzymamy kciuki za Ukrainę

Bardzo nas wszystkich poruszyła wojna na Ukrainie. W tych czasach dla większości z nas sprawa absolutnie nie do pomyślenia ! wydawało nam się, że opowieści naszych babć nigdy nie wrócą – wszystko to okazało się błędem. Dlatego każdy z nas w miarę swoich możliwości zaangażował się w pomoc poszkodowanym, uciekającym …

Wyniki otwartego konkursu dla organizacji pozarządowych na zadania publiczne w 2022 roku w Powiecie Wrocławskim

Wyniki otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2022 roku Wszystkie złożone do wydziału Edukacji Kultury i Sportu wnioski najpierw przeszły dokładną analizę przez pracowników wydziału a następnie do ich analizy przystąpiła specjalna komisja. W owej komisji mieliśmy przedstawiciela naszego klubu – Bartosza Huzarskiego który jest przewodniczącym Komisji …

Drogowe wyświetlacze prędkości

Pierwsze wyświetlacze prędkości pojawiają się na drogach Powiatu Wrocławskiego. Projekt pilotażowego programu, montażu elektronicznych wyświetlaczy prędkości został zaakceptowany przez Zarząd Powiatu Wrocławskiego w którym mamy dwóch członków naszego klubu – Dariusza Jedynaka oraz Andrzeja Szawana. Następnie wydział dróg który bezpośrednio podlega V-ce staroście Andrzejowi Szawanowi wytypował pierwsze lokalizacje oraz rozpoczął …

Nowe liceum ogólnokształcące na terenie Powiatu Wrocławskiego

Nowe Liceum Ogólnokształcące na terenie Powiatu Wrocławskiego W dniu 14 grudnia 2021roku przeszedł pozytywnie przez obrady Komisji Edukacji Kultury i Sportu oraz Zdrowia i Pomocy Społecznej, której przewodniczącym jest członek naszego klubu Bartosz Huzarski, projekt w sprawie  założenia Liceum Ogólnokształcącego i włączenia go do Powiatowego Zespołu Szkół Nr 1 w …

Powiat Wrocławski najlepszy w Kraju

Powiat Wrocławski po raz drugi z rzędu najlepiej zarządzamy powiatem w kraju. Powiat Wrocławski znów znalazł się na czele rankingu najlepiej zarządzanych powiatów. Ma na to wpływ szereg danych, działań oraz oczywiście finanse.  Powiat to oczywiście setki osób które wspólnie pracują na sukces. Wszyscy dyrektorzy jednostek powiatowych oraz ich pracownicy …