Dotacje na zabytki

Na sesji Rady Powiatu Wrocławskiego w dniu 23 marca przyznano pierwsze dotacje celowe  na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków. 224 000 zł dla pięciu wniosków.   Parafia RzymskoKatolicka p.w. św. Filomeny Prace restauratorsko-konserwatorskie zabytkowegowyposażenia wnętrza kościoła św. …

Stanowisko Rady Powiatu Wrocławskiego w sprawie potępienia agresji Federacji Rosyjskiej na Ukrainę

W obliczu złamania prawa międzynarodowego i agresji zbrojnej Federacji Rosyjskiej na niepodległą i suwerenną Ukrainę, która rozpoczęła się w dniu 24 lutego 2022 r., Rada Powiatu Wrocławskiego, działając w imieniu społeczności Powiatu Wrocławskiego zaniepokojonej i oburzonej tym faktem, wyraża stanowcze potępienie rosyjskiej agresji i solidarność ze wszystkimi niewinnymi ofiarami konfliktu. …

Trzymamy kciuki za Ukrainę

Bardzo nas wszystkich poruszyła wojna na Ukrainie. W tych czasach dla większości z nas sprawa absolutnie nie do pomyślenia ! wydawało nam się, że opowieści naszych babć nigdy nie wrócą – wszystko to okazało się błędem. Dlatego każdy z nas w miarę swoich możliwości zaangażował się w pomoc poszkodowanym, uciekającym …