• Jarosław Jagielski w czołówce Sołtysów na Dolnym Śląsku – GRATULUJEMY!!!

      Co oznacza dla Pana fakt, że znalazł się Pan w ścisłej czołówce najpopularniejszych sołtysów na Dolnym Śląsku? To oczywiście wielkie wyróżnienie i jestem wdzięczny za to, że mieszkańcy doceniają moją pracę. Kilka lat temu zostałem „Sołtysem Roku Województwa Dolnośląskiego”, otrzymałem też  statuetkę Wojewody Dolnośląskiego. A w 2012 roku zdobyłem tytuł „Sołtysa Roku” w konkursie ogólnopolskim. Były też inne wyróżnienia, największym jest jednak to, że mieszkańcy mają do mnie zaufanie i wybierają mnie na kolejne kadencje. Znam wielu bardzo dobrych, aktywnych i zaangażowanych sołtysów. Wszyscy oni zasługują na docenienie, a każdy taki sukces daje dużą motywację do dalszej pracy. Jest Pan sołtysem Ratowic od 17 lat. Jak się zaczęła Pana…

  • Rozbudowa autostrady A4

    Ruszyły  prace przy rozbudowie autostrady A4!!! Pierwszy przetarg dotyczy opracowania dokumentacji dla odcinka autostrady A4 od węzła Krzyżowa do węzła Legnica Południe o długości ok. 36 km. W ramach dokumentacji STEŚ-R dla tego odcinka zostaną przeanalizowane warianty rozbudowy autostrady A4 w istniejącym śladzie. Drugie postępowanie, ze względu na wzajemne oddziaływanie na siebie dróg S5 i A4, prowadzone jest jednocześnie dla odcinka A4 od węzła Legnica Południe do węzła Wrocław Wschód/Stary Śleszów o długości ok. 80 km oraz dla drogi ekspresowej S5 Bolków – Sobótka o długości ok. 50 km. W ramach dokumentacji STEŚ-R przeanalizowane zostaną trzy warianty budowy lub rozbudowy A4 wraz z budową S5. Pierwszy wariant przewiduje rozbudowę w…

Facebook